2008 - Seizoen 54 - Prins Jordi I (Bijsmans)

Ich Jordi d’r ieësjte bie de graasie van uch, mien leef Kaatboerinnekes en
Kaatboere, zal ‘t ganse joar 2008 mit ‘t allergroeëtste plezeer regeere uëver
‘t Groeët Domein van de Kaatboere, ee domein, dat zich oetsjtrekt van Gelinge-
loof tot aan d’r Marehook en van Winthaage tot aan ‘t Gemeentehoes.

Alzoeë maak ich aan uch leef luuj, de volgende elf punte bekint:

Punt 1 . ----- Ooch in oos 54e joar maake vieër oos motto woar:
Weëste ooch bis of wieste ooch hits:
Maak sjpass en plezeer ........... op de Kundesje meneer !

Punt 2. ----- Al woeëd ich prins vanaaf inne fiets,
mieng oetrooping is ech ging Belsje wiets !

Punt 3. ------ Buutteredner Hub Sjtassen hat veuël sukses es zaate pater,
miene Road van Elf en ich drinke doa op, mer gee wie-waater !

Punt 4. ----- Treuzelt d’r gemeenteroad nog lang om ’t Kunderhoes op te knappe,
dan weëd ’t missjien tieëd vuur deë road um eindelik op te sjtappe !

Punt 5. ----- D’r is noe ging reë vuur paniek biej d’r volliebalklub;
ooch es prins geëf ich meenige sjerpe set-up !

Punt 6. ----- Kaatboerinne, die get van mich es prins wille, geëf ich noe al te versjtoaë,
dat mie hart alling mer vuur ‘t Sanne zal blieve sjloaë !

Punt 7. ------ Al hat d’r Henry van Wijmeren bienoa d’r Popstaar-titel gewonne,
op de Hoeskamerzitting vroag ich hem teruuk noa de plek woeë ’t is begonne !

Punt 8. ------ De oad-prinse motte dit joar ooch wer d’r aa geleuve,
ich organiseer ’n beedevaart noa ’t graaf van d’r Wiel I in Teuve(n)

Punt 9. ------ Leede van d’r gemeenteroad maakt ginne kapitaale blunder !
Wat motte vieër mit villaa’s van ee miljoeën in ’t oosten van Kunder ?

Punt 10. ----- De Vlaamingo’s weete ummer flink get d’r hin te maake,
dit joar huuët ’t sjrieve van inne Kunder-sjlager tot hun taake

Punt 11. ----- Burgemeester Akkermans makt es ZORRO meenige weëg vriej,
deë maan wil ich es advizeur aa mieng ziej !

« terug

Onze Facebookpagina: