2009 - Jubileumseizoen 5x11 - Prins Naud I (Meessen)

Ich Naud d’r ieësjte bie de graasie van uch, mien leef Kaatboerinnekes en
Kaatboere, zal ‘t ganse joar 2009 mit ‘t allergroeëtste plezeer regeere uëver
‘t Groeët Domein van de Kaatboere, ee domein, dat zich oetsjtrekt van Gelinge-
loof tot aan d’r Marehook en van Winthaage tot aan ‘t Gemeentehoes.

Alzoeë maak ich aan uch leef luuj, de volgende elf punte bekint:

Punt 1 . ----- Ooch in oos 55e joar maake vieër oos motto woar:
Weëste ooch bis of wieste ooch hits:
Maak sjpass en plezeer ........... op de Kundesje meneer !

Punt 2. ----- Miene pap regeerde joare geleije es d’r ieësjte prins Frans,
biej dit jubileum grieëp ích es prins mien kans !

Punt 3. ------ Leef Kaatboerinnekes dieër hooft neet te probeere mich te bekoore,
want ich hub mie hart al lang aan Lisa oet Wielder verloore !

Punt 4. ----- Biej d’r volliebalklub sjpieëlde ich tot noe toe in VCV- twieë
Treener … es prins va Kunder wil ich vanaaf noe toch ech get míéë !

Punt 5. ----- Het dosjee Kunderhoes lik op d’r telder van wethouder Verbraak,
hoapelik is ’t trefcentrum va Kunder vuur hem neet alling mer biejzaak !

Punt 6. ----- Ich bin in ’t verleede durch de Kaatbuurkes tot jeugdprins geproclameerd,
ich verwach van dat komitee, dat men mich ooch es “groeëte” prins respekteert !

Punt 7. ------ Kirkbesjtuur, d’r karnaval goof toch zelde reë tot klaage,
loat ’t doarum neet toe, dat men de Kaatboere oet Kunder geet verjaage !

Punt 8. ------ Vuur ’t jeugdwerk Kunder betekent mien proklamaasie zieëker ginne ramp,
num mich in ieker geval gewoon mit es leider biej euch jongerekamp !

Punt 9. ------ Oranje-prins Willem-Alexander kriet aan mich inne echte konkurrent,
want ooch ich houw mich iekere daag bezig mit watermennutsjment !

Punt 10. ----- De Oad-Prinse kin ich, es echte zoeën van d’r Frans Meessen noe al vertelle,
dat zieë noa dit sezoen mit mich gans get kriege te sjtelle !

Punt 11. ----- Driej prinse in veer joar: dat how ginne in de Kundergats durve dreume,
die sjtroat motte vieër vanaaf noe Prinse Sjtroat Limburg oftewaal P.S.L. neume !

« terug

Onze Facebookpagina: