2012 - Seizoen 58 - Prins Guido I (Maassen)

Ich Guido d’r ieësjte bie de graasie van uch, mien leef Kaatboerinnekes en
Kaatboere, zal ‘t ganse joar 2012 mit ‘t allergroeëtste plezeer regeere uëver
‘t Groeët Domein van de Kaatboere, ee domein, dat zich oetsjtrekt van Gelinge-
loof tot aan d’r Marehook en van Winthaage tot aan de plek woe ’t gemeentehoes sjting !

Alzoeë maak ich aan uch, leef luuj, de volgende elf punte bekint:

Punt 1 . ----- Ooch in oos 58e joar maake vieër oos motto woar:
Weëste ooch bis of wieste ooch hits:
Maak sjpass en plezeer ........... op de Kundesje meneer !

Punt 2. ----- Miene pap woar al Hub der vieëfde va Kunder vuurdat ich woar geboore,
32 joar laater bin ich noe es Kaatboere-prins oetverkoore !

Punt 3. ----- De Kaatbuurkes hubbe ‘t mich es jubileumjeugdprins weete aan te lieëre,
ooch es “groeëte” prins reëken ich op hunne sjteun biej ’t vasteloavend viere !

Punt 4. ----- De aanhoawers in Kunder hubbe d’r sjlaag om ’t Kunderhoes gewonne,
gemeente zurg noe d’r vuur, dat d’r sjnel mit de renovaasie weëd begonne !

Punt 5. ----- Gelukkig hub ich vuurig joar biej de sjutteriej d’r voeëgel neet aafgesjoate,
angesj hoaw ich es kuuning de rol van prins aan inne angere motte loate !

Punt 6. ----- Vrouwluuj va Kunder en Charlies Angels vuur uch is d’r geen kans,
want biej mich hat alling ’t Patricia van de Beumerwalders sjans !

Punt 7. ----- De koaalissie in d’r gemeenteroad hat os neet alling ’t Kunderhoes gegeëve,
mer lieët biej ’t nuuj gemeentehoes ooch nog de Romeinse villa herleëve !

Punt 8. ----- Mien muziekband “Unknown” mot noe mit inne prins in hun midde probeere,
om zich in d’r vasteloavestieëd es ’n bekende groep te presenteere !

Punt 9. ------ ’t Opknappe van ’t Kunderhoes geet natuurlik neet vanzelf;
vuur ‘t sjloopwerk sjtuur ich al vas miene Road van Elf !

Punt 10. ----- De Oad Prinse verligge ummer hun grenze en dunt dat op veuël maneere,
dit sezoen is dat och hel nuudig om mien hoes te kinne komme verseere !

Punt 11. ----- Opposissie-partije in d’r gemeenteroad, drinkt vanaaf noe alling nog mer water,
van al deë wieën mit die zoeër droeve kieët dieër toch mer inne kater !

« terug

Onze Facebookpagina: