2019 - Seizoen 65 - Prins Rolf I (Keulen)

 
Ich Rolf d’r ieësjte bie de graasie van uch, mien leef Kaatboerinnekes en Kaatboere,
zal ‘t ganse joar 2019 mit ‘t allergroeëtste plezeer regeere uuver ‘t Groeët Domein van
de Kaatboere, ee domein, dat zich oetsjtrekt van Gelingeloof tot aan d’r Marehook en
van Winthaage tot aan ‘t nuuj gemeentehoes !
 
Alzoeë maak ich aan uch, leef luuj, de volgende elf punte bekint:
 
Punt 1 . ----- Ooch in oos 65e joar maake vieër oos motto woar:
Weëste ooch bis of wieste ooch hits:
Maak sjpass en plezeer ........... op de Kundesje maneer !
 
Punt 2. ----- De “Kunder geet naat !”- proklamaasie is bienoa zonger tekst gesjrieve,
oeteindelik koam ich es nuuje Kundesje prins sjtillekes boavedrieve !
 
Punt 3. ----- Noa vief volleybalprinse in ‘t verleede, geet ’t noe echt gebuure,
eindelik geet inne handbalprins ’t Kaatboere-rieëk besjtuure !
 
Punt 4. ----- Vasteloavesgroep “Of ’t geit” zal dit sezoen motte probeere
um al de planne zonger mien aanweezigheed te realizeere
 
Punt 5. ----- Hiejbiej wil ich Vasteloavesgroep “De Amis” oproope
um dit joar eindelik wer ‘ns in d’r optoch mit te loope !
 
Punt 6. ----- Ooch al kin ich neet mit d’r pap en Oad Prins Guido de tent sjleete,
toch weet ich zieëker, dat zie van boave zulle mit geneete !
 
Punt 7. ----- Vuurig joar woar ’t Prinsegetske ’n hieël leuke oetvinding
Kaatbuurkes zurgt dieër dees kieër wer vuur zoeë ’n verbinding ?
 
Punt 8. ----- Vriegezelle Kaatboerinnekes, probeer mich neet te bekoore,
want ich hub mien hart al lang an Renée verloore !
 
Punt 9. ------ D’r Oad Prinse-oavend weëd absoluut ’n beleëvenis zonger weerga,
onger angere durch d’r Lederhosen Power van de jonges van Legata !
 
Punt 10. ----- Vasteloavesdieensdig reëken ich op de kompst van uch allemoal
dan geet ’t nog ing kieër loos onger ’t motto “D’r letste moal !”
 
Punt 11. ------ Tot sjlot: Leef Naate, dieër hooft noe ech neet te sjrikke,
oos theemaa is neet bedoeld um uch rieëk in te pikke !

« terug

Onze Facebookpagina: