2013 - Seizoen 59 - Prins Kevin I (Keulers)

Ich Kevin d’r ieësjte bie de graasie van uch, mien leef Kaatboerinnekes en Kaatboere,
zal ‘t ganse joar 2013 mit ‘t allergroeëtste plezeer regeere uuver ‘t Groeët Domein van
de Kaatboere, ee domein, dat zich oetsjtrekt van Gelingeloof tot aan d’r Marehook en
van Winthaage tot aan ‘t nuuj gemeentehoes !

Alzoeë maak ich aan uch, leef luuj, de volgende elf punte bekint:

Punt 1 . ----- Ooch in oos 59e joar maake vieër oos motto woar:
Weëste ooch bis of wieste ooch hits:
Maak sjpass en plezeer ........... op de Kundesje meneer !

Punt 2. ----- ’t Teema “Truuk in d’r tieëd” druk och op ’t nuuj gemeentehoes inne stjempel,
mit al die hoeëg kolomme liekt dat wal op inne vreugere Romeinse tempel !

Punt 3. ----- Tonieëlvereeniging De Jong Boere geet noe ech get beleëve,
want de Kaatboere hubbe mich ’n prinselikke rol durve te geëve !

Punt 4. ----- De Vlaamingo’s hubbe ’t al biej prins Jordi I kinne probeere,
dit joar motte ze vuur mích inne Kundersjlaager komponeere !

Punt 5. ----- Noadat ieësj Maxima oet Argentinië noa Nederland is gekoame,
weëd noe mien leefste Julia oet Rusland in ’n prinselikke familie opgenoame !

Punt 6. ----- Es voetballer sjpieël ich tot noe toe in Hulsberg-veer,
es prins weëd ’t vuur mich noe tieëd, dat ich ’t in ’t ieësjte probeer !

Punt 7. ----- Sjutteriej Sint Sebastianus hat 57 joar geduldig aafgewach,
en dat hat hun noe d’r twieëde Kaatboere-prins in twieë joar opgebrach !

Punt 8. ----- Wie kint inne Kaatboer noe ee kaffee in ’t rieëk van de Naate goa beginne,
terwiel d’r in d’r Kundesje horeeka nog genoog vilt te inne ?!

Punt 9. ------ Buurtvereeniging Kundesj Heem hat al dikker ’n sjtroat motte verseere,
noe kin men dit vuur de ieësjte kieër in de Lippestroat goan probeere !

Punt 10. ----- D’r Oad Prinse-oavend sjteet dit joar wer garant vuur veuël kabaal en geraas,
Kaatboere kompt doarum kieke noa ’t optreede van de band “4 Geëve Gaas” !

Punt 11. ----- De Hoeskamerzitting geet op carnavlsdiensdig noa 3 x 11 joar jubileere,
ooch es prins zal ich mich dan wer es buutteredner presenteere !

« terug

Onze Facebookpagina: